Znaleziono 8 artykułów

Beata Glinka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktorów naukowych Beata Glinka Monika Kostera s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redaktorów naukowych Beata Glinka Jacek Pasieczny s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziesięciolecie "Problemów Zarządzania" Beata Glinka Przemysław Hensel s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym [od redaktora naukowego] Beata Glinka Krzysztof Wach s. 5-10
Challenges pf Entrepreneurship [od redaktora naukowego] Beata Glinka Marta Postuła s. 5-12
Od redaktorów naukowych Beata Glinka Bartosz Sławecki s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstruowanie i dekonstruowanie twórczych praktyk w zarządzaniu i ekonomii : (od redaktorów naukowych) = Constructing and deconstructing creative practices of management and economics : (Editors' Note) Beata Glinka Agnieszka Postuła s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redaktora naukowego = Scientific Editor's Note Beata Glinka Agnieszka Postuła s. 5-11
  Zacytuj
 • Udostępnij