Znaleziono 3 artykuły

Dorota Gołek-Sepetliewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w polsce w latach 1990-2006 Dorota Gołek-Sepetliewa s. 11-32
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007-2012 Dorota Gołek-Sepetliewa s. 13-26
„Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 2 (12): Polonistyka w Bułgarii — wczoraj i dziś Dorota Gołek-Sepetliewa s. 391-398