Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Goźdź-Roszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trwałość nadań panującego dla rycerzy w świetle statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 11-17
Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386-1454 Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 15-32
Posiadania «pro melioratione» dóbr kościelnych przez Kazimierza Wielkiego Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 17-35
Rola urzędników w dokonywaniu zaboru dóbr ziemskich przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 21-35
Sprawa restytucji dóbr w ujęciu Karola Potkańskiego i Władysława Semkowicza Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 53-66
Treść nazwy "konfiskata" w świetle niektórych wypowiedzi literatury na temat reorganizacji domeny monarszej przez Kazimierza Wielkiego Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 63-75
Zabieranie cudzych dóbr ziemskich przez panującego w ocenie prawnej sądów królewskich działających w Wielkopolsce w 1372 r. Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 93-104
Udział Stanisława Augusta w sprzedaży pojezuickich nieruchomości miejskich (1774) Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 141-151
O obowiązku rozdawania skonfiskowanych dóbr ziemskich w ustawodawstwie polskim XVII-XVIII wieku Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 151-158