Znaleziono 11 artykułów

Jacek Goclon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustrój Rady Ministrów, ministerstw i system kontroli resortowej w Polsce w latach 1918–1928 Jacek Goclon s. 9-84
Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916–1918 : struktura i gabinety Jacek Goclon s. 41-92
I gabinet Józefa Piłsudskiego (2 X 1926 - 27 VI 1928 r.) : rola premiera i osiągnięcia rządu Jacek Goclon s. 75-111
Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.) : część 2 Jacek Goclon s. 85-118
The role of prince Adam Jerzy Czartoryski in developing the contacts between the Vilna Scientific District and England (1803-1824) Jacek Goclon s. 93-116
Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 listopada 1918 - 16 stycznia 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety) Jacek Goclon s. 99-138
Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty polityczno-narodowościowe) Jacek Goclon s. 105-128
Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.) : część 1 Jacek Goclon s. 133-171
Gabinet Jana Kucharzewskiego - pierwszy rząd Królestwa Polskiego 1917-1918 : ustrój, skład osobowy i działalność Jacek Goclon s. 143-157
Działalność Ignacego Paderewskiego na stanowisku Prezesa Rady Ministrów (16 stycznia-9 grudnia 1919) Jacek Goclon s. 145-170
Rząd generała Władysława Sikorskiego (16 grudnia 1922 – 26 maja 1923 r.) : geneza, skład, działalność Jacek Goclon s. 181-214