Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Edward Godek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Requiem Mass" by Hieronim Feicht in the context of his mass compositions and the repertoire of the Stradomski Choir Andrzej Edward Godek s. 24-42
"Requiem na jeden głos... f-moll" ks. Hieronima Feichta w świetle jego twórczości mszalnej oraz repertuaru Chóru Stradomskiego Andrzej Edward Godek s. 25-42
Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek Andrzej Edward Godek s. 33-51
Canto fratto Repertoire of Benedicamus Domino in the Manuscript Cantionales from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków Andrzej Edward Godek s. 33-52