Znaleziono 5 artykułów

Genowefa Godlewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Protokół Nr 11 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 20.03.2001 r. Genowefa Godlewska s. 11-13
Protokół Nr 12 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 21 -22. 05. 2001 r. Genowefa Godlewska s. 14-17
Protokół Nr 13 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 11.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 18-19
Sprawozdanie z VII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniach 11 - 12.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 20-25
Protokół Nr 14 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 11.06.2001 r. Genowefa Godlewska s. 26-27