Znaleziono 1 artykuł

N.J. Goldstein

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mała wielka zmiana : jak skuteczniej wywierać wpływ", R.B. Cialdini, S.J. Martin, N.J. Goldstein, Sopot 2016 : [recenzja] Andrzej Dakowicz R.B. Cialdini (aut. dzieła rec.) N.J. Goldstein (aut. dzieła rec.) S.J. Martin (aut. dzieła rec.) s. 89-90