Znaleziono 4 artykuły

Michał Goliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczeństwo informacyjne : problemy definicyjne i problemy pomiaru Michał Goliński s. 43-55
Renesans badań strumieni informacyjnych Michał Goliński s. 62-71
Iteracyjny model statystyki społeczeństwa informacyjnego Michał Goliński s. 153-160
Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyjnego Michał Goliński s. 169-178