Znaleziono 1 artykuł

Roman Golik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Свiй vs чужий" : стереотип поляка в iдеології Галицько-Волинського літопису Roman Golik s. 81-91