Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Gospodarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej Jerzy Gospodarek s. 55-68
Ochrona konsumenta w rządowym projekcie z 2009 roku nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku Jerzy Gospodarek s. 55-69
Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych Jerzy Gospodarek s. 165-181
Zakres i rola obowiązków informacyjnych wobec pasażera-konsumenta na rynku turystycznym w świetle prawa UE Jerzy Gospodarek s. 181-200