Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Grenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwrot performatywny w poznańskim teatrze alternatywnym po roku 1989 Magdalena Grenda s. 30-45
Estetyzacja ciała zdeformowanego w działaniach tanecznych z udziałem osób niepełnosprawnych Magdalena Grenda s. 107-118