Znaleziono 7 artykułów

Sylwia Grochowina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki wyznaniowe w Toruniu w latach 1939-1945 Sylwia Grochowina s. 115-140
Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Toruniu w latach 1939-1945 Sylwia Grochowina s. 121-140
Niemieckie szkolnictwo powszechne w Toruniu w latach1939-1945 Sylwia Grochowina s. 139-156
"Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945", Sylwia Grochowina, Toruń 2007 : [recenzja] Katarzyna Kącka Sylwia Grochowina (aut. dzieła rec.) s. 221-230
Szkolnictwo niemieckie w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP) Sylwia Grochowina s. 227-232
"Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Sylwia Grochowina Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Powstanie i działalność Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek" w Toruniu Sylwia Grochowina s. 275-278