Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Grochowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"...miłujmy się wzajemnie. Nie tak jak Kain..." (1 J 3,11c-12a) Zbigniew Grochowski s. 67-89
I discepoli di Gesù nell’ora della prova (Gv 18–19) come luogo di rivelazione del Maestro Zbigniew Grochowski s. 67-92
"Ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka" (Δeιξω σοι την νυμjην την γυναικα του αρνιου: Ap 21,9) - mistyczne zaślubiny Chrystusa i Jego Kościoła Zbigniew Grochowski s. 75-83
Jezus jako świadek w Ewangelii wg św. Jana Zbigniew Grochowski s. 169-186
To αϱνϊον (…) ποιμανει (Ap 7,17) - zapowiedź szczęścia wiecznego Zbigniew Grochowski s. 237-249
Szkic dziejowy przygotowania kandydatów do kapłaństwa w Kościele łacińskim do XIX w. Zbigniew Grochowski s. 241-246
„Jerozolimo, dla wszysytkich Twoich pieśni jestem harfą” : pole semantyczne hebrajskiego rzeczownika רוֹנִּכּ (kinnôr) Zbigniew Grochowski s. 253-269
Figury retoryczne pytań w pierwszej części Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana (J 18,1-27) Zbigniew Grochowski s. 301-311
"Stigmata", thriller USA, 1999, reż. Rupert Wainwright : [recenzja] Zbigniew Grochowski Rupert Wainwright (aut. dzieła rec.) s. 355-361