Znaleziono 2 artykuły

Karolina Gruca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ popularności ucznia w klasie szkolnej na bezpieczeństwo jednostki w grupie rówieśniczej Dorota Ambroży Karolina Gruca Joanna Kafel Krystyna Kapik-Gruca s. 74-85
Charakterystyka nieformalnej struktury klasy szkolnej jako przyczynek do kształtowania bezpieczeństwa uczniów Karolina Gruca Mirosław Juszkiewicz Krystyna Kapik-Gruca Piotr Koteja Agnieszka Koteja s. 95-105