Znaleziono 9 artykułów

Ryszard W. Gryglewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logika medycyny Władysława Szumowskiego Ryszard W. Gryglewski s. 7-20
Czy medycyna jest sztuką czy nauką? - rozważania w świetle polskiej szkoły filozofii medycyny i poglądów innych lekarzy europejskich czasów przełomu XIX w. do wybuchu II wojny światowej Ryszard W. Gryglewski s. 7-24
Historia medycyny w ujęciu Władysława Szumowskiego Ryszard W. Gryglewski s. 79-94
Medical and Religious Aspects of Mummification in Ancient Egypt Ryszard W. Gryglewski s. 128-148
Brak recepcji polskich osiągnięć w zakresie nauk medycznych w Europie i na świecie? Ryszard W. Gryglewski Andrzej Śródka s. 143-158
Zarys dziejów Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ Ryszard W. Gryglewski s. 163-168
Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji setnej rocznicy ufundowania Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ Ryszard W. Gryglewski s. 191-192
Trudne lata Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ w okresie międzywojennym Ryszard W. Gryglewski s. 197-208
"Zasłużeni dla medycyny. Distinguished in their services to medicine", red. Janusz H. Skalski, Ryszard W. Gryglewski, Poznań 2009 : [recenzja] Henryk Gaertner Ryszard W. Gryglewski (aut. dzieła rec.) Janusz H. Skalski (aut. dzieła rec.) s. 206