Znaleziono 17 artykułów

Anna Grygorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych : Gdańsk, 21–22 VI 2004 r. : Akademia Medyczna w Gdańsku : Biblioteka Główna. Anna Grygorowicz s. 81-82
Nowe zasady oceny parametrycznej : punktacja polskich czasopism naukowych Anna Grygorowicz s. 101-105
Zmiany jakościowe w gromadzeniu zbiorów wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki naukowej Anna Grygorowicz s. 111-115
Gromadzenie zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000–2003: analiza wyników ankiety Małgorzata Gorczewska Anna Grygorowicz Kamila Mamorska s. 116-169
Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz s. 161-166
O szkoleniu bibliotecznym on-line Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego raz jeszcze Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska Małgorzata Omilian-Mucharska s. 169-194
Polska Bibliografia Naukowa : POL-on : Możliwości współpracy Anna Grygorowicz s. 201-204
Kilka uwag o organizacji wypożyczeń dla studentów z początkiem nowego roku akademickiego Małgorzata Gorczewska Anna Grygorowicz s. 249-253
Szkolenia biblioteczne on-line jako nowoczesna forma zajęć dydaktycznych dla studentów I roku Akademii Medycznej w Gdańsku Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 253-265
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień... Anna Grygorowicz s. 269-303
Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 292-301
Konferencje problemowe bibliotek medycznych jako jedna z form współpracy Anna Grygorowicz s. 315-318
Jakie są granice inwestowania w dostęp do wiedzy? Analiza kosztów zakupu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003-2007 Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska Mirosława Modrzewska Małgorzata Omilian-Mucharska s. 472-505
Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2005-2010 z perspektywy roku 2009 Anna Grygorowicz s. 477-504
Mgr Józefa de LAVAL (ur. 1937) Gdańsk – AM Anna Grygorowicz s. 481-485
Przewodnicząca KDBAUM Anna Grygorowicz s. 494
O chwalebnym zachwalaniu i odkrywaniu odkrytego czyli o działaniach promocyjnych Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Dorocińska Anna Grygorowicz Elżbieta Kraszewska s. 504-533