Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Gryz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzajemny związek między polityką i strategią a bezpieczeństwem państwa Jarosław Gryz s. 11-28
Współczesny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego Jarosław Gryz s. 11-27
Współczesne znaczenie siły militarnej w polityce międzynarodowej Jarosław Gryz s. 23-36
Strategie bezpieczeństwa Polski w procesie jej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim Jarosław Gryz s. 41-52
Francuska "Biała Księga" 2008 - obrona i bezpieczeństwo narodowe Jarosław Gryz s. 87-109
"Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich", Jarosław Gryz (red.), Warszawa 2008 : [recenzja] Agnieszka Legucka Jarosław Gryz (aut. dzieła rec.) s. 244-247