Znaleziono 6 artykułów

Janusz Grzęźlikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądownictwo diecezji włocławskiej : historia i teraźniejszość : na tle rozwoju sądownictwa kościelnego w Polsce Janusz Grzęźlikowski s. 151-184
Wyrok ostateczny (III Instancji) Trybunału Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 30.04.2004 roku w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej pozwanej do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3) Janusz Grzęźlikowski s. 239-255
"Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan.1095 n. 2", Stanisław Paździor, Lublin 2004 : [recenzja] Janusz Grzęźlikowski Stanisław Paździor (aut. dzieła rec.) s. 277-282
"Cykl 25 katechez przedmałżeńskich : opracowanie studyjne", red. Jerzy Buxakowski, Pelplin 2004 : [recenzja] Janusz Grzęźlikowski Jerzy Buxakowski (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Szkolnictwo i oświata w diecezji włocławskiej w XIX i początkach XX wieku Janusz Grzęźlikowski s. 335-356
Sprawy Małżeńskie prowadzone przez Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej w latach 1992-2017 Janusz Grzęźlikowski s. 591-616