Znaleziono 6 artykułów

Adam Grzeliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce etyki w systemie filozoficznym Dawida Hume'a Adam Grzeliński s. 74-91
Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury'ego Adam Grzeliński s. 123-142
Ludzka natura i społeczność ludzka : David Hume o początkach państwa = Human Nature and Human Society : David Hume on the Origins of the State Adam Grzeliński s. 123-135
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dekonstrukcja Richard Rorty Adam Grzeliński (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) Marcin Wołk (tłum.) Marcin Zdrenka (tłum.) s. 183-223
Esej na temat natury naszych uczuć i kierowania nimi Francis Hutcheson Justyna Van den Abbeel (tłum.) Adam Grzeliński (tłum.) s. 343-361
Współczesny wymiar idei Berkeleya Krzysztof Wawrzonkowski Adam Grzeliński (aut. dzieła rec.) s. 437-441