Znaleziono 25 artykułów

Mariola Grzybowska-Brzezińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszty jakości jako narzędzie efektywnego stosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 5-19
Stan i kierunki zmian produkcji rolniczej w województwie podlaskim Mariusz Brzeziński Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 39-48
Analiza efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 45-57
Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 47-58
Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców Mariola Grzybowska-Brzezińska Adam Rudzewicz s. 49-60
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego Agnieszka Brelik Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Skłodowski s. 63-75
Instrumenty reklamy i ich wpływ na zachowania konsumentów na rynku soków Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 63-73
Premises for Purchase of Ecological food According to Respondents Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 90-102
Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 120-129
Konsumpcja mleka i przetworów mlecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004–2013 Mariola Grzybowska-Brzezińska Małgorzata Grzywińska-Rąpca s. 121-131
Handel elektroniczny artykułami żywnościowymi z perspektywy klienta Mariola Grzybowska-Brzezińska Adam Rudzewicz s. 166-175
Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce Mariusz Brzeziński Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 175-184
Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 195-204
Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 211-222
Osobowość i kompetencje bezrobotnych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej Mariola Grzybowska-Brzezińska Sylwia Leszczyńska Adam Rudzewicz s. 214-225
Osobowość i kompetencje bezrobotnych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej Mariola Grzybowska-Brzezińska Sylwia Leszczyńska Adam Rudzewicz s. 214-225
Działania promocyjne mikroprzedsiębiorstw subregionu ostrołęckiego Mariola Grzybowska-Brzezińska Ireneusz Żuchowski s. 222-227
Zarządzanie wiedzą : ujęcie teoretyczne Mariola Grzybowska-Brzezińska Anna Zięba Ireneusz Żuchowski s. 267-281
Percepcja klientów w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Kowalkowski Adam Rudzewicz s. 269-277
Conditions and Scale of Ecological food Consumption Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 277-286
Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych Mariola Grzybowska-Brzezińska Adam Rudzewicz s. 301-311
Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 309-320
Preferencje konsumentów i ich wpływ na kształtowanie cech marki produktów żywnościowych Mariola Grzybowska-Brzezińska Magdalena Małkiewicz Ireneusz Żuchowski s. 345-353
Instrumenty marketingu personalnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 381-392
Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów Mariola Grzybowska-Brzezińska Monika Szmyt s. 591-603