Znaleziono 2 artykuły

Marta Grzybowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Administrowanie lokalne jako jeden z kluczowych czynników przeciwdziałających zagrożeniom dla porządku i bezpieczeństwa publicznego RP Marta Grzybowska s. 11-38
Lokalne zarządzanie sprawami publicznymi w Polsce jako efekt zawarcia porozumień Okrągłego Stołu Marta Grzybowska s. 17-30