Znaleziono 2 artykuły

Marzena Grzybowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Memoriały uchodźców białoruskich do amerykańskich i brytyjskich władz okupacyjnych Niemiec w latach 1945–1949 Marzena Grzybowska Jerzy Grzybowski s. 251-294
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie" (Olsztyn, 21–22 marca 2016) Marzena Grzybowska s. 323-326