Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Grzywacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w kościelnych strukturach organizacyjnych Jerzy Grzywacz s. 3-20
Przenoszenie duchownych do stanu świeckiego Jerzy Grzywacz s. 229-244
"Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich", Jerzy Grzywacz, Lublin 1974 : [recenzja] Marian Stasiak Jerzy Grzywacz (aut. dzieła rec.) s. 254-258
"Nueva tramitacion de las causas matrimoniales", Leon del Amo Pachón, Salamanca 1971 : [recenzja] Jerzy Grzywacz Leon del Amo Pachón (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego", Stefan Biskupski, Płock 1966 : [recenzja] Jerzy Grzywacz Stefan Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 390-393