Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Gunia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących Grażyna Gunia s. 11-22
Kierunki opieki logopedycznej wobec osób z zaburzoną zdolnością komunikacyjną Grażyna Gunia s. 19-26
Współczesne problemy surdopedagogiki w teorii i praktyce Grażyna Gunia s. 47-54
Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej Grażyna Gunia s. 59-71