Znaleziono 1 artykuł

Morton Gurewitch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Comedy. The Irrational Vision", Morton Gurewitch, Ithaca and London 1975, Corneli University Press, ss. 346; "Проблемы комизма и смеха", Владимир Я. Пропп, Москва 1976, Издательство „Искусство”, ss. 184; "Fröhliche Wissenschaft", Heinrich Lützeler, Freiburg 1976, Herder-B ücherei, Band 569, ss. 128 : [recenzja] Stefan Morawski Morton Gurewitch (aut. dzieła rec.) Heinrich Lützeler (aut. dzieła rec.) Владимир Я. Пропп (aut. dzieła rec.) s. 374-386