Znaleziono 21 artykułów

Łukasz Guzek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka na rzecz demokracji Łukasz Guzek s. 4
Art for the sake of democracy Łukasz Guzek s. 5
Funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej Łukasz Guzek s. 5-13
Sztuka zdokumentowana : założenia ogólne : sympozjum Łukasz Guzek s. 5
Trwałość tradycji sztuki konceptualnej Łukasz Guzek s. 11-12
Ruch galeryjny w Polsce : zarys historyczny : od lat sześćdziesiątych poprzez galerie konceptualne lat siedemdziesiątych po ich konsekwencje w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Łukasz Guzek s. 13-30
Najbardziej radykalne postawy w ruchu galerii konceptualnych lat siedemdziesiątych. Galeria 80x140 Jerzego Trelińskiego i galeria A4 Andrzeja Pierzgalskiego Łukasz Guzek s. 48-68
The art gallery movement in Poland : a historical outline : from the sixties, through the conceptual galleries of the seventies, until their consequences in the eighties and the nineties Łukasz Guzek s. 54
Uczta na cześć Erosa Łukasz Guzek s. 83-87
1 Festiwal Sztuka i Dokumentacja : zapis dyskusji pofestiwalowej Łukasz Guzek s. 83-91
Galeria 80x140 i Galeria A4 - kalendarium Łukasz Guzek s. 84-85
Świdziński jako hydraulik, czyli o uszczelnianiu kontekstu Łukasz Guzek s. 85-87
Jest jak jest Łukasz Guzek s. 97-99
Biografia w badaniach nad sztuką performance : proponowane zakresy tematyczne i metody Łukasz Guzek s. 101-107
Plenery w Osiekach jako model historii sztuki polskiej lat siedemdziesiątych Łukasz Guzek s. 105-114
Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej Łukasz Guzek s. 123-131
Global Communication Festival 2011 - Radom Łukasz Guzek s. 127-129
Plain-air in Osieki as a model of Polish art history in the seventies Łukasz Guzek s. 134
Documented Art. General Assumptions : symposium łukasz Guzek s. 135
Biography in research on performance art : the proposed thematic areas and methods Łukasz Guzek s. 157
Gallery as an Artistic Project in Conceptual Art Łukasz Guzek s. 179