Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Hłobił

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli Agnieszka Hłobił s. 73-82
Dydaktyczne uwarunkowania rozwijania samodzielnego myślenia i działania uczniów Agnieszka Hłobił s. 75-82
Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów Agnieszka Hłobił s. 113-121