Znaleziono 8 artykułów

Dagmara Hajdys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwarunkowania partnerstwa public no-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego", Dagmara Hajdys, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Dagmara Hajdys (aut. dzieła rec.) s. 68
Instytucjonalne wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dagmara Hajdys s. 81-92
Regional Operational Program for the Lodz Voivodeship as a vehicle of the regional development strategy Dagmara Hajdys s. 96-106
"Bankowalność" samorządowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Dagmara Hajdys s. 99-111
Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji z prywatnymi inwestorami Dagmara Hajdys s. 129-139
Public-private partnership as a means of financing infrastructure projects of local governments under increasing debt Dagmara Hajdys s. 133-143
Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości Dagmara Hajdys s. 159-167
Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej – doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce Dagmara Hajdys s. 161-173