Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Halbersztadt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polsko-niemiecka umowa gospodarcza z 17 marca 1930 r. : (case study mechanizmu podejmowania decyzji politycznych w II Rzeczypospolitej) Jerzy Halbersztadt s. 51-76
"Poland and Ukraine. Past and Present", red. Peter J. Potichnyj, Edmonton-Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Peter J. Potichnyj (aut. dzieła rec.) s. 157
"Deutschland im zweiten Weltkrieg, t. 4", red. Wolfgang Schumann, Berlin 1981 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Wolfgang Schumann (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiły z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 września 1977 r.", Poznań 1978 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt s. 173-174
"Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948", Jan Tomicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Jan Tomicki (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Interessensphären im Baltikum. Finnland im Rahmen der Ostpolitik Polens 1919-1922", Kalervo Hovi, Helsinki 1984 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Kalervo Hovi (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Wspomnienia ze stulecia", Czesław Bobrowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Czesław Bobrowski (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Problemy obiektywności wiedzy historycznej. Dyskusje w historiografii amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku", Tadeusz Buksiński, Warszawa-Poznań 1979 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Tadeusz Buksiński (aut. dzieła rec.) s. 648-649
"Faschismusforschung. Positionen, Probleme, Polemik", red. D. Eichholtz, K. Gossweiler, Berlin 1980 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt D. Eichholtz (aut. dzieła rec.) K. Gossweiler (aut. dzieła rec.) s. 653
Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926-1935 Jerzy Halbersztadt s. 677-724
"Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce", Antoni B. Szcześniak, Wiesław Z. Szota, Warszawa 1973 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Antoni B. Szcześniak (aut. dzieła rec.) Wiesław Z. Szota (aut. dzieła rec.) s. 791-796
"Republiki Azji Środkowej 1941-1945. Oblicze gospodarczo-społeczne", Elżbieta Szczepanik, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Elżbieta Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 839