Znaleziono 5 artykułów

Artur Hamryszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie Artur Hamryszczak s. 109-135
"Sto tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych" : sympozjum Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych z okazji wydania 100. tomu półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (Lublin, 9 grudnia 2013 roku) Artur Hamryszczak s. 227-234
"Wczoraj i dziś parafii pw. świętego Andrzeja Boboli w Nawsiu", Marcin Nabożny, Krosno 2015 : [recenzja] Artur Hamryszczak Marcin Nabożny s. 411-413
"Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928)", Krzysztof Haptaś, Kolbuszowa 2016 : [recenzja] Artur Hamryszczak Krzysztof Haptaś (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Mielec w PRL : dwie dekady rozwoju", Jerzy Skrzypczak, Mielec 2015 : [recenzja] Artur Hamryszczak Jerzy Skrzypczak s. 475-477