Znaleziono 1 artykuł

George Handley

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"New World Poetics: Nature and the Adamic Imagination in Whiteman, Neruda, and Walcott", George Handley, Georgia 2007 : [recenzja] George Handley (aut. dzieła rec.) s. 69-70