Znaleziono 6 artykułów

Janina Harasim

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu Janina Harasim s. 71-80
Strategie banków w obliczu zmian zachodzących na rynku płatności Janina Harasim s. 91-99
Skłonność Polaków do stosowania innowacyjnych instrumentów płatniczych Janina Harasim s. 119-127
Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych Janina Harasim s. 219-228
Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych Janina Harasim s. 243-252
Standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim Janina Harasim s. 437-445