Znaleziono 3 artykuły

Gotthold Hasenhüttl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Charisma - Ordnungsprinzip der Kirche", Gotthold Hasenhüttl, Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Gotthold Hasenhüttl (aut. dzieła rec.) s. 165
"Staub der Jahrhunderte oder wie kann man Dogmen Glaubhaft verkündigen?", Gotthold Hasenhüttl, Mainz 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Gotthold Hasenhüttl (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Füreinander dasein : Brennpunkte moderner Glaubensproblematik", Gotthold Hasenhüttl, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Gotthold Hasenhüttl (aut. dzieła rec.) s. 224-225