Znaleziono 5 artykułów

Michał Hejbudzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie podmiotowości prawnej stowarzyszeń zwykłych Michał Hejbudzki s. 5-20
Domy składowe jako wyraz ewolucji prawa składu na ziemiach polskich w okresie do 1918 r. Michał Hejbudzki s. 13-33
Reglamentacja działalności gospodarczej domów składowych Michał Hejbudzki s. 105-119
    Zacytuj
  • Udostępnij
Reglamentacja działalności w zakresie prowadzenia gier na automatach w świetle swobody działalności gospodarczej : rozważania de lege lata i de lege ferenda Michał Hejbudzki s. 137-155
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79 Michał Hejbudzki s. 303-309