Znaleziono 1 artykuł

S. Herrmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit", S. Herrmann, München 1980 : [recenzja] Wiesław Rosłon S. Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 331-332