Znaleziono 1 artykuł

Jérôme Heurtaux

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le mur de Berlin est-il vraiment tombé? : les mémoires contrastées de 1989 à l'Ouest et l'Est de l'Europe = Czy mur berliński faktycznie upadł? : sprzeczne wspomnienia roku 1989 w Zachodniej i Wschodniej Europie = Did Berlin Wall Actually Fall? : Contradictory Memories of 1989 in Western and Eastern Europe Jérôme Heurtaux s. 9-25