Znaleziono 9 artykułów

Magdalena Hoły-Łuczaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy "zwrot polityczny" to "zwrot marksistowski"? : projekt "Krytyki Politycznej" a marksistowska tradycja literaturoznawcza Magdalena Hoły-Łuczaj s. 11-26, 231
Bezinteresowni pasjonaci czy destrukcyjni amatorzy? : charakterystyka polskiej "sceny napisowej" Magdalena Hoły-Łuczaj Kamil Łuczaj s. 53-68
Czy filozofia Martina Heideggera jest „antynaturalistyczna”? Magdalena Hoły-Łuczaj s. 61-85
Rzeczy użytkowe i kwestia ekstensjonizmu zobowiązań etycznych : wybrane problemy Magdalena Hoły-Łuczaj s. 85-99
Postnaturalny enwironmentalizm – etyczna emancypacja artefaktów w filozofii środowiskowej = Postnatural Environmentalism – Ethical Emancipation of Artifacts in Environmental Philosophy Magdalena Hoły-Łuczaj s. 91-106
Heideggerowski zwrot : jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka Magdalena Hoły-Łuczaj s. 95-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kobieta fit : seksualne uprzedmiotowienie czy zyskana moc? : analiza na podstawie kobiecego aktu sportowego Aeksandra Budzisz Magdalena Hoły-Łuczaj Kamil Łuczaj s. 104-119
Konkretyzm jako ontologia ekologii głębokiej Magdalena Hoły-Łuczaj s. 109-125
"Istotna tożsamość «physis» i «techne»" - Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii = "Peculiar Sameness of «Physis» and «Techne»" - Heidegger and the Problem of Artifact in Eco-Philosophy Magdalena Hoły-Łuczaj s. 515-534