Znaleziono 20 artykułów

Tomasz Hoffmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i znaczenie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w procesie rozwoju regionalnego Tomasz Hoffmann s. 11-22
Komunikacja w wybranych kulturach biznesowych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 23-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja i struktura polskich zorganizowanych grup przestępczych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 23-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane operacje zarządzania kryzysowego prowadzone przez Unię Europejską Tomasz Hoffmann s. 37-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka" jako efektywny stymulator nowoczesnych przedsięwzięć w polskich przedsiębiorstwach Tomasz Hoffmann s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce Tomasz Hoffmann s. 51-69
Polityka innowacyjna jako przykład polityki publicznej Tomasz Hoffmann s. 69-85
Kulturowe ujęcie organizacji Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 74-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing relacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tomasz Hoffmann s. 95-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnie publiczne : dylematy i kontrowersje Tomasz Hoffmann s. 105-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja wewnętrzna w policji Tomasz Hoffmann s. 123-145
Centra Transferu Technologii jako podmioty zarządzania   własnością intelektualną - aktualne problemy i wyzwania Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 125-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego Tomasz Hoffmann s. 151-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze Unii Europejskiej o ukierunkowaniu tematycznym Tomasz Hoffmann s. 167-186
Ocena projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Tomasz Hoffmann s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Tomasz Hoffmann s. 177-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział Polski w walce z terroryzmem Tomasz Hoffmann s. 183-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie zadań gminy przez fundusze Unii Europejskiej w obszarze zarządzania kryzysowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 203-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie finansowe ratownictwa medycznego jako istotnego obszaru zapewniającego bezpieczeństwo narodowe za pomocą środków Unii Europejskiej Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 237-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersje wokół Traktatu Lizbońskiego Tomasz Hoffmann s. 255-278