Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Holas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odkrycie tympanonu romańskiego w kościele ponorbertańskim w Strzelnie Aleksander Holas s. 271-272