Znaleziono 2 artykuły

Michal Hottmar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na zaciatku 17. Storocia Michal Hottmar s. 125-137
Historia lutni i zabytki muzyki lutniowej na Słowacji w XVI i na początku XVII wieku Michal Hottmar s. 139-152