Znaleziono 18 artykułów

Bolesław Howorka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorskie prawa osobiste i cytowanie czyli o plagiacie i cytacie Bolesław Howorka s. 9-28
Użytkownik w bibliotece uczelni : wybrane aspekty prawne, stan sprzed lat i obecny Bolesław Howorka s. 50-62
Prawo autorskie o dozwolonym użytku chronionych utworów Bolesław Howorka s. 63-80
Refleksje emerytowanego dyrektora Bolesław Howorka s. 80
Sytuacja prawna użytkownika w bibliotece uczelnianej Bolesław Howorka s. 81-99
"Prawo autorskie w pracy bibliotekarza", Bolesław Howorka, Warszawa 2012 : [recenzja] Izabela Swoboda Bolesław Howorka (aut. dzieła rec.) s. 115-119
Nowa ustawa – nowa sytuacja biblioteki uczelnianej Bolesław Howorka s. 192-208
Bibliotekarze wobec ustawy: „Prawo zamówień publicznych” Bolesław Howorka s. 218-227
Prawo a biblioteki szkół wyższych Bolesław Howorka s. 254-261
Biblioteki wobec prawa autorskiego w procesie digitalizacji zbiorów i tworzeniu bibliotek cyfrowych Bolesław Howorka s. 256-268
Czy nowe zadanie dla bibliotekarzy dyplomowanych? Bolesław Howorka s. 292-300
Miejsce biblioteki głównej – uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” Bolesław Howorka s. 350-360
Biblioteki naukowe wobec ustawy o prawie autorskim po implementacji przepisów Unii Europejskiej Bolesław Howorka s. 384-411
Prawne uwarunkowania działania systemu doc@med w kraju i za granicą Bolesław Howorka s. 388-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aspekty prawne twórczości bibliotekarzy – pracowników bibliotek naukowych Bolesław Howorka s. 412-427
Biblioteki naukowe i dozwolony użytek chronionych utworów Bolesław Howorka s. 508-520
Mgr Jan WALIŃSKI (1911-1983) Poznań – AM Bolesław Howorka s. 533-536
Jak kształtowała się współpraca dyrektorów bibliotek głównych akademii medycznych Bolesław Howorka s. 695-696