Znaleziono 2 artykuły

Rafał Hryszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Rajmunda Llulla w Afryce Północnej (XIII i XIV wiek) : Początki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego Rafał Hryszko s. 56-85
Produkcja i konsumpcja słodyczy w wybranych państwach włoskich w XIV i XV wieku Rafał Hryszko s. 113-139