Znaleziono 1 artykuł

Wolodymyr Hucul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Конно i збройно» : сбрази представникiв руських воєнних еліт на памятці станкового живопису першої третини XVI ст. : «Битва пiд Оршею» : спроба iдентифiкації Wolodymyr Hucul s. 334-349