Znaleziono 3 artykuły

Maciej Ignasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabudowa głównego rynku staromiejskiego w Wieluniu w świetle archeologicznych badań ratowniczo-sondażowych Maciej Ignasiak s. 7-27
Brama Dąbrowska na Nowym Rynku w Wieluniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych Maciej Ignasiak s. 11-32
Nadzory archeologiczne na terenie starego miasta w Wieluniu w latach 1998-2001 Maciej Ignasiak s. 63-79