Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Imbierowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Polish Mother on the defensive? The transformation of the myth and its impact on the motherhood of Polish women Agnieszka Imbierowicz s. 140-153
Matka Polka w defensywie? : przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet Agnieszka Imbierowicz s. 430-442