Znaleziono 4 artykuły

Jolanta Jóźwiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizerunek w nazwie : (na materiale nazw polskich i rosyjskich kart płatniczych) Jolanta Jóźwiak s. 27-34
Можно ли Печорина заместить Гяуром в русско-польском переводе = Is it possible to replace "Pechorin" with "Giaur" in Russian-to-Polish translation? Jolanta Jóźwiak s. 137-141
Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich Jolanta Jóźwiak s. 175-183
Реализация когнитивных мотивов в русских и польских названиях банковских вкладов Jolanta Jóźwiak s. 195-202