Znaleziono 2 artykuły

Urszula Jęczeń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowa interpretacja pór roku w wypowiedziach mężczyzny niepełnosprawnego intelektualnie : ujęcie kognitywne Urszula Jęczeń s. 139-150
Wady wymowy oraz trudności w czytaniu i pisaniu u dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Urszula Jęczeń Sylwia Krupa s. 275-294