Znaleziono 3 artykuły

Marek Jędrasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia Demokryta z perspektywy pojęcia miary = The Philosophy of Democritus within Perspective of Measure Marek Jędrasik s. 139-155
Natura człowieka z podwójnej perspektywy Nietzschego, czyli o związkach języka z kulturą i biologią Marek Jędrasik s. 313-333
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konserwator Marek Jędrasik s. 325-335
    Zacytuj
  • Udostępnij