Znaleziono 34 artykuły

Paweł Jędrzejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
America. America. America... Paweł Jędrzejko s. 5-6
America. America. America... Paweł Jędrzejko s. 5-6
Decoding Paweł Jędrzejko s. 13-30
Między polityka a etyką: uwagi o dyskursach politycznej poprawności : dwugłos krytyczny Paweł Jędrzejko Djelal Kadir s. 21
Polityczna poprawność a autopoprawki : antyrefleksja? Paweł Jędrzejko s. 27-32
Hearts of darkness? Paweł Jędrzejko s. 37-38
Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata Paweł Jędrzejko s. 41-58
Hearts of Darkness, Melville and Conrad in the Space of World Culture Paweł Jędrzejko s. 56
American studies at the crossroads: a dialogue Paweł Jędrzejko Djelal Kadir s. 62-75
"Płynność i egzystencja : doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville’a", Paweł Jędrzejko, [b.m.] 2007 : [recenzja] Paweł Jędrzejko (aut. dzieła rec.) s. 68
"Melville w kontekstach, czyli prolegomena do studiów melvillistycznych", Paweł Jędrzejko, [b.m.] 2007 : [recenzja] Paweł Jędrzejko (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Traces in the ocean : on Melville, Wolanowski, and Willing Suspension of Disbelief Paweł Jędrzejko s. 101-119
"Belle lettre" : o I(mperium) O(ntycznym) Sauny - Andrzejowi Chojeckiemu Paweł Jędrzejko s. 113-123
"Resistance in the deceleration lane : Velocentrism, Slow Culture and Everyday Practice", Marzena Kubisz, Frankfurt 2014 : [recenzja] Paweł Jędrzejko Marzena Kubisz (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 122-129
Amiri Baraka: poeta walczący Paweł Jędrzejko s. 138-140
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 155-163
Wielokulturowość: zjawisko i idea Paweł Jędrzejko s. 155-161
Ciśnienie czasu, czyli o "Europejskich manifestach kina" Paweł Jędrzejko Andrzej Gwóźdź (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Wciąż rewolucjonista... Amiri Baraka Paweł Jędrzejko s. 172-185
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 173-183
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 175-178
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 177-180
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 181-196
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 181-200
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 197-206
"Pisarz, wizjoner, filozof: myśl Hermana Melville'a w kontekście zachodniej kultury dyskursu Julia Szołtysek Paweł Jędrzejko (aut. dzieła rec.) s. 206-211
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 209-221
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 215-231
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 215-226
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 217-221
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 222-226
Noty o książkach Paweł Jędrzejko s. 231-234
Bambo raz jeszcze, czyli krótka refleksja nad nauką tolerancji Paweł Jędrzejko s. 522-528