Znaleziono 10 artykułów

Stanisław J. Jaźwiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokat Jerzy Zakulski Stanisław J. Jaźwiecki s. 115-118
Kronika adwokatury : z życia izb Stanisław J. Jaźwiecki s. 226
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska Stanisław J. Jaźwiecki s. 258-259
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska : Uroczystość ślubowania egzaminowanych aplikantów adwokackich Stanisław J. Jaźwiecki s. 279-281
Adw. Aurelia Mikulińska-Korczyńska (1933–2003) Stanisław J. Jaźwiecki s. 290-292
Uroczystość odsłonięcia nagrobka-pomnika Honorowego Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego ppłk. ad. Edwarda Kalety Stanisław J. Jaźwiecki s. 292
Wybór adwokatów z Izby krakowskiej do władz Sejmu i na członków Trybunału Stanu : Kolega adwokat Janusz Satora Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Stanisław J. Jaźwiecki s. 299-300
Jubileusz adwokata Jacka Kańskiego Stanisław J. Jaźwiecki s. 306-307
W sprawie apelu Koła Seniorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o upamiętnianie działalności adwokatów w okresie zniewolenia Polski Stanisław J. Jaźwiecki s. 315-316
Szpalty pamięci : adw. Mieczysław Zawartka (1917-1973) Stanisław Borkacki Stanisław J. Jaźwiecki s. 359-361